Item # 131819 - 59.5*18.5*18cm Balance car
US$79.12